Villkor

Köp- och leveransvillkor Konsthantverkscentrum nätbutik – Kund

Välkommen som kund i Konsthantverkscentrum nätbutik. I nätbutiken hittar du unika och personliga produkter tillverkade av professionella konsthantverkare runt om i hela Sverige vars produkter förmedlas till försäljning via Konsthantverkscentrum nätbutik.

Konsthantverkscentrum nätbutik ägs av Stiftelsen Konsthantverkscentrum (org nr 802015-5506) (nedan "Konsthantverkscentrum") som är Sveriges största branschorganisation för professionella Konsthantverkare. Vår adress är Bellmansgatan 5, 118 20 Stockholm. Du når kundtjänst på 08-545 222 90 mellan kl. 13.00 och 15.00 vardagar måndag till fredag samt via epost: kundtjanst@konsthantverkscentrum.se

Konsthantverkscentrum vill att du ska vara trygg och trivas som kund och följer alltid Konsumentverkets och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Konsumentköplagen och lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller vid ditt köp i Konsthantverkscentrum nätbutik. Se www.konsumentverket.se.

Nätbutikens försäljning och leverans bedrivs endast i Sverige.


2014-11-13 

ALLMÄNNA VILLKOR

ALLMÄNT 

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla de köp som du gör i Konsthantverkscentrum nätbutik. Genom att beställa varor i Konsthantverkscentrum nätbutik och klicka i rutan "jag accepterar villkoren" accepterar du att bli bunden av dessa allmänna villkor.

 

Du måste vara myndig (över 18 år) för att kunna ingå köp i Konsthantverkscentrum nätbutik. Är du inte myndig måste du ha din målsmans godkännande till köpet.

 

Konsthantverkscentrum har rätt att när som helst göra ändringar i dessa allmänna villkor. Avisering om ändringar sker på www.konsthantverkscentrum.se med 30 dagars varsel. Fortsätter du att handla i Konsthantverkscentrum nätbutik efter det att de nya villkoren har trätt ikraft, kommer du att ha ansetts ha accepterat de nya villkoren. 

PRODUKTER 

Produkterna som säljs i Konsthantverkscentrum nätbutik är producerade av enskilda konsthantverkare/ näringsidkare godkända av Konsthantverkscentrum genom anslutning till Stiftelsen Konsthantverkscentrum eller ingår i nätbutiken som gäster inbjudna av Konsthantverkscentrum. Det är de enskilda konsthantverkarna som ytterst ansvarar för varje enskild produkt, t ex garantier, returer, reklamation, att produkten uppfyller krav på bl.a. säkerhet, hälsa och miljö och att produkten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter eller på annat sätt bryter mot gällande regler, normer och praxis.

Produktens huvudsakliga egenskaper framgår av den produktbeskrivningen som finns angiven vid produkten i Konsthantverkscentrums nätbutik. De bilder som presenterar respektive produkt ska tjäna som illustrationer och exempel på hur produkten ser ut men garanterar ej produktens exakta utseende. Färger är t.ex. ofta svåra att visa på ett korrekt sätt på olika bildskärmar. Varje produkt är dessutom framställd av konsthantverkaren, är helt unik i sitt slag eller tillverkad i korta serier. Det enskilda föremålet präglas av variationer i utförandet som återspeglar det levande materialet och den hantverksmässiga tillverkningen. Av denna anledning kan inte varje produkt se ut exakt som det återges på bilden.

Priser visas i svenska kronor inklusive moms och du ser ett totalpris i kassan inklusive eventuella avgifter för frakt. Sättet för betalning framgår även i kassan.  

Produkter som väger över 20 kg visas i Konsthantverkscentrum nätbutik men kan däremot inte köpas i nätbutiken. Du hänvisas istället att ta direkt kontakt med respektive konsthantverkare för köp av sådana produkter.

Ångerrätt – byten och returer

Det är viktigt för oss att du som kund är nöjd med dina produkter. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock inte transportföretaget, som du anger, tar produkten i fysisk besittning. Om du har beställt flera produkter i en och samma beställning och som levereras var för sig löper ångerfristen ut då du eller någon tredje part, dock inte transportföretaget, som du anger, tar den sista produkten i fysisk besittning. 

Om produkten har särskilt tillverkats eller väsentligt ändrats efter dina särskilda önskemål gäller inte ångerrätten om inte annat är överenskommet. Detta kommer du att informeras om innan köpet och kommer att anges tillsammans med övrig produktinformation. Om detta villkor inte anges i produktinformationen gäller sedvanligt ångerrätt. 

Vill du utöva ångerrätten ska du till Konsthantverkscentrum sända ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (se mera nedan under "så här gör du"), eller fylla i ångerblanketten som du hittar på Konsumentverkets hemsida. Ångerblanketten finns f.n. på följande länk Ångerblankett. 

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Om du inte sänder Konsthantverkscentrum ett meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt inom den föreskrivna tiden, förlorar du din rätt att ångra ditt köp.

Utnyttjar du din ångerrätt och vill byta eller lämna tillbaka produkten ska du återsända produkten till konsthantverkaren utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Du får adressen till konsthantverkaren av Konsthantverkscentrum (se mer om detta nedan under "Byte" och "Retur"). Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka produkten innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du ansvarar för att returnerad eller ångrad produkt förpackas med omsorg i originalförpackning med tillhörande emballage och sändes till konsthantverkaren, samt för returfrakt. Självklart har du alltid rätt att öppna förpackningen och kontrollera produkten när du mottar den. Du är ansvarig endast för produktens minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion.

För det fall du har köpt en produkt som till sin natur är av sådant slag att den inte kan skickas tillbaka per post, kommer du att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av produkten. Hur stora kostnaderna uppskattas till kommer att anges i produktinformationen för den aktuella produkten.  

Byte - så här gör du:

  1. 1. Skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till Konsthantverkscentrum på kundtjanst@konsthantverkscentrum.se inom 14 dagar från det att du mottog produkten så att vi kan skicka ett mail med adress till konsthantverkaren och också reservera en ny produkt. Du kan även använda Konsumentverkets ångerblankett, men du måste inte använda den.
  2. Skicka tillbaka produkten senast 14 dagar efter det att du lämnade meddelande om att du ville utöva din ångerrätt och bifoga en kopia på din orderbekräftelse. Tänk på att packa produkterna som du vill byta såsom de var förpackade i originalförpackningen så att produkterna inte kan skadas under transporten. Använd det packmaterial som du mottog i leveransen. Känner du dig osäker eller har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. Om produkten blir förstörd under transporten återbetalas inte kostnaden för produkten. 
  3. När konsthantverkaren har mottagit varan skickar konsthantverkaren den nya varan till dig. Om den nya produkten är dyrare så betalar du mellanskillnaden via en ny faktura och är köpet billigare så återbetalar vi mellanskillnaden. Eventuell återbetalning kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Detta innebär att vi justerar din faktura eller återbetalar mellanskillnaden på det kort du använt. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka produkten från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt produkten, beroende på vilket som inträffar först. Vid utnyttjandet av din ångerrätt står du som kund för returfrakten. Om du frånträder detta avtal kommer vi betala tillbaka leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). 

Retur – så här gör du:

  1. 1. Skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till Konsthantverkscentrum på kundtjanst@konsthantverkscentrum.se inom 14 dagar från det att du mottog produkten så att vi kan skicka ett mail till dig med adress till konsthantverkaren. Ange gärna orsaken till returen. Du kan även använda Konsumentverkets ångerblankett men du måste inte använda den.
  2.  Skicka tillbaka produkten senast 14 dagar efter det att du lämnade meddelande om att du ville utöva din ångerrätt och en kopia på din orderbekräftelse. Tänk på att packa produkterna som du vill lämna tillbaka såsom de var förpackade i originalförpackningen så att de inte kan skadas under transporten.  Använd det skyddsmaterial som du mottog i leveransen. Känner du dig osäker eller har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. Om produkten blir förstörd under transporten återbetalas inte kostnaden för produkten. Vid utnyttjande av din ångerrätt står du som kund för returfrakten. Om du frånträder avtalet kommer vi betala tillbaka alla betalningar vi har fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). 

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Detta innebär att vi justerar din faktura eller återbetalar mellanskillnaden på det kort du använt. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka produkten från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt produkten, beroende på vilket som inträffar först.

Reklamation

När du har fått din produkt bör du undersöka att den inte är felaktig så snart du kan. Om en produkt skulle vara felaktig eller skadad vid ankomst kontakta då Konsthantverkscentrum nätbutik så snart som möjligt efter det att du upptäckte felet. Har du inte reklamerat felet inom tre år från det att du mottog produkten, förlorar du rätten att reklamera varan på grund av felet. Du får då adressen till konsthantverkaren som produkten ska skickas tillbaka till.  Konsthantverkscentrum sköter alla kontakter med konsthantverkaren vad gäller reklamationen, såvida du inte särskilt önskar direktkontakt med konsthantverkaren, eller om köpet eller ärendet blir föremål för prövning i Allmänna Reklamationsnämnden eller domstol eller om det annars framstår som lämpligt att du och konsthantverkaren har direktkontakt. Vid bedömning av om reklamation p.g.a. fel ska anses föreligga tar Konsthantverkscentrum alltid hänsyn till konsthantverkets tillverkningsprocess och dess påverkan på produkten. Finns särskilda tillverkningsgarantier eller förbehåll vad gäller produkten framgår detta i produktinformationen eller medföljer produktens leverans.

Vid reklamationsärenden står respektive konsthantverkare för returfrakten. Fel anses föreligga om produkten t.ex. inte överensstämmer med vad som avtalats eller såsom den marknadsförts, t.ex. om produkten inte överensstämmer med produktbeskrivningen eller uppfyller de garantier som konsthantverkaren kan ha lämnat.

Den enskilde konsthantverkaren är ytterst ansvarig avseende den produkt som konsthantverkaren levererar. Vid fel på en produkt, repareras eller ersätts produkten på konsthantverkarens bekostnad. Ingen kompensation utgår från Konsthantverkscentrum. Om detta ej kan ske kan du ha rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet, eller, om felet är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt att häva köpet. 

Vid reklamation på grund av felaktig produkt återbetalas samtliga fraktkostnader och produktens pris då den returnerade varan mottagits av konsthantverkaren.

Köp och orderbekräftelse

Köp av produkter sker med Konsthantverkscentrum via Konsthantverkscentrum nätbutik. Ett avtal om köp ska anses ha ingåtts när du har accepterat dessa allmänna villkor och slutfört köpet i Konsthantverkscentrum nätbutik. Du får därefter en orderbekräftelse skickad till dig via den e-postadress som du har uppgivit. Innan ordern bekräftas säkerställer vi att respektive konsthantverkare kan fullgöra beställningen. Om en produkt mot förmodan har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå, får du pengarna tillbaka. 

Konsthantverkscentrum ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. 

Leverans

Produkterna skickas direkt från respektive konsthantverkare vilket innebär att du får flera paket om du köper av flera konsthantverkare vid samma tillfälle. Leveranstid för respektive produkt anges tillsammans med produktinformation samt på din orderbekräftelse.

Dröjsmål i leverans

Om leveranstiden blir längre än vad som angivits i din orderbekräftelse, meddelar Konsthantverkscentrum dig detta så fort förseningen kommit Konsthantverkscentrum tillkänna. Du har givetvis rätt att häva ditt köp i samband med detta om förseningen inte åtgärdas inom rimlig tid eller om förseningen är väsentlig för dig i konsumentköprättslig mening. Har du valt kortbetalning, förs pengarna tillbaka till ditt konto. Har du valt att betala med faktura, krediteras den.

Det kan också finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, t.ex. då en enskild konsthantverkare inte kan fullfölja sitt åtagande om leverans. Då hävs köpet och du får pengarna tillbaka.  

Transportskador

Eventuella transportskador, minskning eller förlust ska du anmäla omedelbart till fraktbolaget och till Konsthantverkscentrum nätbutik snarast efter det att produkten erhållits. Synliga transportskador, minskning eller förlust ska anmälas omgående i samband med uthämtning eftersom dessa vanligtvis omfattas av fraktbolagets ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Skadorna ska antecknas i ett transportdokument eller i annan handling och styrkas av fraktbolagets representant. Dolda skador ska anmälas till fraktbolaget snarast, dock senast sju (7) dagar efter mottagandet. Du ansvarar därför för att avemballera och inspektera produktens skick snarast efter mottagandet. Du får inte använda den skadade produkten och måste behålla emballaget så att det kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet.

Som kund står du för risken för produkten vid eventuella returer. Returer skall ske i enlighet instruktion från Konsthantverkscentrum nätbutik. 

Ej uthämtat paket:

Om du inte hämtar ut ditt paket inom angiven tid och produkten returneras kommer vi att debitera dig en avgift om 250 kronor inkl moms per outlöst paket i avbeställningsavgift. Om kostnaden för frakten  överstiger 250 kronor betalar du den faktiska kostnaden för frakt och returfrakt. Vi återbetalar erlagt köpbelopp till dig reducerat med nämnd avgift. Tänk på att du måste meddela Konsthantverkscentrum om att du vill utnyttja din ångerrätt inom tidsperioden som anges under rubriken "Ångerrätt" för att reglerna om ångerrätt ska gälla istället

Betalning & frakt

Alla priser i Konsthantverkscentrum nätbutik uppges i svenska kronor (SEK), inklusive 25% moms. Då annan momssats används framkommer detta i produktens pris i kassan.  

På din beställning tillkommer en fraktavgift. För produkter med en vikt 0-10 kg: 69 kr. Produkter med en vikt 10-20 kg: 129 kr. Om en produkt skulle omfattas av speciella fraktregler framgår detta i produktinformationen. 

Kort

Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Vi använder SveaWebPays hostade PCI-DSS-certifierade (Payment Card Industry Data Security Standard) kortbetalningslösning. Vi accepterar Visa och MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.

Läs mer om kortbetalning genom SveaWebPay här.

Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Konsthantverkscentrum överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. 

Läs mer om faktura genom SveaWebPay här.

För övriga frågor kring din faktura hänvisar vi till Svea Webpay på 08 - 514 931 13.

Personuppgifter

Vid köp i Konsthantverkscentrum nätbutik kommer du att behöva lämna vissa personuppgifter, såsom namn, adressuppgifter, telefon och e-postadress. Konsthantverkscentrum kommer att behandla dessa personuppgifter i syfte att fullgöra sina skyldigheter enligt köpavtalet samt för att administrera förhållandet med dig. Dina personuppgifter behandlas även för att skicka nyhetsbrev till dig från Konsthantverkscentrum och säljande konsthantverkare, om du accepterat att motta sådana nyhetsbrev. 

I syfte att fullfölja sina åtaganden kan personuppgifter komma att överföras till en tredje part, t.ex. till SveaWebPay eller till konsthantverkaren.  Konsthantverkscentrum är i sådant fall personuppgiftsansvarig och den tredje parten personuppgiftsbiträde. 

Personuppgifterna som du lämnar kommer alltid att hanteras i enlighet med kraven i personuppgiftslagen (1998:204). Du har enligt lag rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Konsthantverkscentrum på adress Bellmansgatan 5, 118 20 Stockholm, få besked om vilka personuppgifter om dig som Konsthantverkscentrum, behandlar och hur dessa uppgifter behandlas. Enligt lag har du också rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen ska rättas, blockeras eller raderas. 

Tvist

Eventuella tvister kan avgöras i Allmänna Reklamationsnämnden eller i allmän domstol. Vid eventuell tvist har Konsthantverkscentrum som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

Konsthantverkscentrum förbehåller sig rätten att göra ändringar i den information som uppges i Konsthantverkscentrum nätbutik, inklusive men ej begränsat till priser, lagersaldon, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. 

 

Cookies

Konsthantverkscentrum använder sig av cookies på Konsthantverkscentrums nätbutik.

En cookie är en fil som innehåller en identifikation från din webbläsare, dock inga personuppgifter. En cookie kan sparas i din dator för att en webbplats ska känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen. Så kallade sessioncookies, raderas om du varit inaktiv en viss tid. Varje gång du besöker en webbplats där du en gång fått en cookie, skickar din webbläsare med den automatiskt. Cookien gör att din dator blir igenkänd. På så sätt sparar du tid när du surfar.

De cookies Konsthantverkscentrum använder används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare, hantera behörigheten och skicka rätt användare till rätt server. Dessutom kräver ett antal tjänster cookies för att över huvudtaget fungera