Retur & öppet köp

Det är viktigt för oss att du som kund är nöjd med dina produkter. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock inte transportföretaget, som du anger, tar produkten i fysisk besittning. Om du har beställt flera produkter i en och samma beställning och som levereras var för sig löper ångerfristen ut då du eller någon tredje part, dock inte transportföretaget, som du anger, tar den sista produkten i fysisk besittning. 

Om produkten har särskilt tillverkats eller väsentligt ändrats efter dina särskilda önskemål gäller inte ångerrätten om inte annat är överenskommet.  Detta kommer du att informeras om innan köpet och kommer att anges tillsammans med övrig produktinformation. Om detta villkor inte anges i produktinformationen gäller sedvanligt ångerrätt. 

Vill du utöva ångerrätten ska du till Konsthantverkscentrum sända ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (se mera nedan under "så här gör du"), eller fylla i ångerblanketten som du hittar på Konsumentverkets hemsida. Ångerblanketten finns f.n. på följande länk Ångerblankett

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Om du inte sänder Konsthantverkscentrum ett meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt inom den föreskrivna tiden, förlorar du din rätt att ångra ditt köp.

Utnyttjar du din ångerrätt och vill byta eller lämna tillbaka produkten ska du återsända produkten till konsthantverkaren utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Du får adressen till konsthantverkaren av Konsthantverkscentrum (se mer om detta nedan under "Byte" och "Retur"). Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka produkten innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du ansvarar för att returnerad eller ångrad produkt förpackas med omsorg i originalförpackning med tillhörande emballage och sändes till konsthantverkaren, samt för returfrakt. Självklart har du alltid rätt att öppna förpackningen och kontrollera produkten när du mottar den. Du är ansvarig endast för produktens minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion.

För det fall du har köpt en produkt som till sin natur är av sådant slag att den inte kan skickas tillbaka per post, kommer du att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av produkten. Hur stora kostnaderna uppskattas till kommer att anges i produktinformationen för den aktuella produkten.  

Byte - så här gör du:

  1. 1. Skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till Konsthantverkscentrum på kundtjanst@konsthantverkscentrum.se inom 14 dagar från det att du mottog produkten så att vi kan skicka ett mail med adress till konsthantverkaren och också reservera en ny produkt. Du kan även använda Konsumentverkets ångerblankett, men du måste inte använda den.
  2. Skicka tillbaka produkten senast 14 dagar efter det att du lämnade meddelande om att du ville utöva din ångerrätt och bifoga en kopia på din orderbekräftelse. Tänk på att packa produkterna som du vill byta såsom de var förpackade i originalförpackningen så att produkterna inte kan skadas under transporten. Använd det packmaterial som du mottog i leveransen. Känner du dig osäker eller har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. Om produkten blir förstörd under transporten återbetalas inte kostnaden för produkten.  
  3. När konsthantverkaren har mottagit varan skickar konsthantverkaren den nya varan till dig. Om den nya produkten är dyrare så betalar du mellanskillnaden via en ny faktura och är köpet billigare så återbetalar vi mellanskillnaden. Eventuell återbetalning kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Detta innebär att vi justerar din faktura eller återbetalar mellanskillnaden på det kort du använt. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka produkten från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt produkten, beroende på vilket som inträffar först. Vid utnyttjande av din ångerätt står du som kund för returfrakten. Om du frånträder detta avtal kommer vi betala tillbaka leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). 

Retur – så här gör du:

  1. 1. Skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till Konsthantverkscentrum på kundtjanst@konsthantverkscentrum.se inom 14 dagar från det att du mottog produkten så att vi kan skicka ett mail till dig med adress till konsthantverkaren. Ange gärna orsak till returen. Du kan även använda Konsumentverkets ångerblankett men du måste inte använda den.
  2. Skicka tillbaka produkten senast 14 dagar efter det att du lämnade meddelande om att du ville utöva din ångerrätt och en kopia på din orderbekräftelse. Tänk på att packa produkterna som du vill lämna tillbaka såsom de var förpackade i originalförpackningen så att de inte kan skadas under transporten.  Använd det skyddsmaterial som du mottog i leveransen. Känner du dig osäker eller har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. Om produkten blir förstörd under transporten återbetalas inte kostnaden för produkten. Vid utnyttjande av din ångerrätt står du som kund för returfrakten. Om du frånträder avtalet kommer vi betala tillbaka alla betalningar vi har fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). 

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Detta innebär att vi justerar din faktura eller återbetalar mellanskillnaden på det kort du använt. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka produkten från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt produkten, beroende på vilket som inträffar först.