Reklamation

När du har fått din produkt bör du undersöka att den inte är felaktig så snart du kan. Om en produkt skulle vara felaktig eller skadad vid ankomst kontakta då Konsthantverkscentrum nätbutik så snart som möjligt efter det att du upptäckte felet. Har du inte reklamerat felet inom tre år från det att du mottog produkten, förlorar du rätten att reklamera varan på grund av felet. Du får då adressen till konsthantverkaren som produkten ska skickas tillbaka till.  Konsthantverkscentrum sköter alla kontakter med konsthantverkaren vad gäller reklamationen, såvida du inte särskilt önskar direktkontakt med konsthantverkaren, eller om köpet eller ärendet blir föremål för prövning i Allmänna Reklamationsnämnden eller domstol eller om det annars framstår som lämpligt att du och konsthantverkaren har direktkontakt. Vid bedömning av om reklamation p.g.a. fel ska anses föreligga tar Konsthantverkscentrum alltid hänsyn till konsthantverkets tillverkningsprocess och dess påverkan på produkten. Finns särskilda tillverkningsgarantier eller förbehåll vad gäller produkten framgår detta i produktinformationen eller medföljer produktens leverans.

Vid reklamationsärenden står respektive konsthantverkare för returfrakten. Fel anses föreligga om produkten t.ex. inte överensstämmer med vad som avtalats eller såsom den marknadsförts, t.ex. om produkten inte överensstämmer med produktbeskrivningen eller uppfyller de garantier som konsthantverkaren kan ha lämnat.

Den enskilde konsthantverkaren är ytterst ansvarig avseende den produkt som konsthantverkaren levererar. Vid fel på en produkt, repareras eller ersätts produkten på konsthantverkarens bekostnad. Ingen kompensation utgår från Konsthantverkscentrum. Om detta ej kan ske kan du ha rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till felet, eller, om felet är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt att häva köpet. 

Vid reklamation på grund av felaktig produkt återbetalas samtliga fraktkostnader och produktens pris då den returnerade varan mottagits av konsthantverkaren.