Konsthantverkscentrum

Stiftelsen Konsthantverkscentrum är en rikstäckande yrkesorganisation för konsthantverkare och slöjdare som arbetar professionellt. Många av våra anslutna arbetar även med småskalig produktion i egen regi. Vi representerar cirka 800 anslutna över hela landet. Sedan 1990 är vi en etablerad länk till konsthantverket i Sverige och vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi finns till tack vare våra anslutna samt för övertygelsen om konsthantverkets potential och kraft.

Nätbutiken har tillkommit efter önskemål från våra anslutna. För att ge dem fler försäljningsmöjligheter driver vi sedan 2015, konsthantverkscentrum.se, som är en digital försäljningsplats för konsthantverk och slöjd från hela landet.

Läs mer om nätbutiken En helt unik nätbutik.

Läs om oss och vår verksamhet på www.konsthantverkscentrum.org. Länka till hemsidan!

Organisationsnummer 802015-5506