Konsthantverkscentrum

Stiftelsen Konsthantverkscentrum med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Etablerat 1990.
Organisationsnummer 802015-5506
www.konsthantverkscentrum.org

Konsthantverkscentrum är en stiftelse för konsthantverkare och slöjdare som arbetar professionellt. Många av våra anslutna arbetar också med småskalig produktion i egen regi. Vi gör ingen skillnad mellan begreppen, vi lägger vikt vid ett konstnärligt förhållningssätt och vi tror att det personliga uttrycket möjliggörs genom praktisk kunskap och reflektion. Alltid med utgångspunkt i material och hantverk, tradition och samtid. 
 
Vi har sedan 1990 stått för en kunskaps- och kvalitetssäkring, vi är en etablerad länk till konsthantverket i Sverige. Vi erbjuder fortbildning, seminarier och omvärldsbevakning, vi skapar också mötesplatser för konsthantverket, fysiskt och digitalt. Till våra målgrupper hör yrkesverksamma konsthantverkare, samarbetspartners och kunder. 
 
Vi finns till tack vare våra anslutna, och för övertygelsen om konsthantverkets potential och egna kraft. Tillsammans med våra anslutna utgör vi ett starkt nätverk och vi är en viktig medspelare bland många aktörer.  Vi arbetar i konsthantverkets tjänst och ser vårt uppdrag som viktigt.  Konsthantverkscentrum ska vara den självklara yrkesorganisationen för konsthantverkare. Läs om om oss och vår verksamhet på www.konsthantverkscentrum.org.