Agneta Jörlander

Agneta Jörlander

Agneta Jörlander, keramik- och betongkonst

Jag är verksam som keramiker med egen verkstad i Stockholm sedan 1992. Min veksamhet har två spår; produktion av konstnärligt bruksgods i ler- och stengods och vägghängda reliefer i vit betong, och på senare tid även unika skulpturala objekt. 
Inspirationen till min keramik - där jag ofta använder en genombruten teknik i fat och skålar - är hämtad från naturen, blommor och lövverk i skuggverkan. I relieferna strävar jag efter renhet i uttrycket som gränsar till det abstrakta - motiven är meditativa tolkningar av naturen och har ett släktskap med Haiku-dikter. De kan hängas en eller flera tillsammans. 

 
Skär
Agneta Jörlander
1 300:-
Horisont
Agneta Jörlander
1 300:-
Stjälkar
Agneta Jörlander
1 300:-
Time
Agneta Jörlander
1 300:-
Bubblor
Agneta Jörlander
1 300:-
Stenar
Agneta Jörlander
1 300:-
Gren
Agneta Jörlander
1 300:-
Gräs
Agneta Jörlander
1 300:-
Växt
Agneta Jörlander
1 300:-
Moln
Agneta Jörlander
1 300:-
Hav
Agneta Jörlander
1 300:-
Genombrutet fat
Agneta Jörlander
1 250:-